Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my. Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, który odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. podczas XI edycji Regionalnych Spotkań z Żywnością Tradycyjną i Ekologiczną na "Pograniczu Kultur" w Gospodarstwie Agroturystycznym „KARCZMA KALISKA” w Szadku, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski.

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

Zakaz podlewania wodą

APEL dotyczący rozsądnego korzystania z wody do celów innych niż socjalno-bytowe oraz hodowli zwierząt.

opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2021 roku.

 

PROGRAM DNI ZIEMI PĘPOWSKIEJ 2021 18 CZERWCA - sala GOKSiAL g. 19:00 otwarcie rodzinnej wysawy prof. Imielskiej z rodziną oraz spektakl promujący wystawę.  19 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER g. 13.00 ELITE (10 KM) g. 15.00 OPEN (6 KM) g. 13.00 FOR FUN (3 KM)  20 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER g. 10:00 NINJA GAMES g. 12:00 RUNAWAY JUNIOR  25 CZERWCA - stadion g. 17:00-22:00 Mistrzostwa Ziemi Pępowskiej  w Tenisie Ziemnym  26 CZERWCA - Cegielnia  g. 7:00-15:00 zawody wędkarskie dla dzieci g.15:00-20:00 Wędkarski Turniej Wsi g.15:00-20:00 Dmuchańce, Festiwal Kolorów, speedball, Laser TAG g.21:00 puszczanie wianków g.22:00 Fireshow - pokaz ognia  27 CZERWCA - stadion   g. 13:00 ZAWODY KONNE w powożeniu oraz pokaz woltyżerki i kaskaderski konnej 

PROGRAM DNI ZIEMI PĘPOWSKIEJ 2021
18 CZERWCA - sala GOKSiAL
g. 19:00 otwarcie rodzinnej wysawy prof. Imielskiej
z rodziną oraz spektakl promujący wystawę.

19 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER
g. 13.00 ELITE (10 KM)
g. 15.00 OPEN (6 KM)
g. 13.00 FOR FUN (3 KM)

20 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER
g. 10:00 NINJA GAMES
g. 12:00 RUNAWAY JUNIOR

25 CZERWCA - stadion
g. 17:00-22:00 Mistrzostwa Ziemi Pępowskiej  w Tenisie Ziemnym

26 CZERWCA - Cegielnia

g. 7:00-15:00 zawody wędkarskie dla dzieci
g.15:00-20:00 Wędkarski Turniej Wsi
g.15:00-20:00 Dmuchańce, Festiwal Kolorów, speedball, Laser TAG
g.21:00 puszczanie wianków
g.22:00 Fireshow - pokaz ognia

27 CZERWCA - stadion  
g. 13:00 ZAWODY KONNE w powożeniu oraz pokaz woltyżerki i kaskaderski konnej 

   
Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich

TERMINARZ: 19.06.2021 godz. 13:00 Start kategorii Elite 10 KM/ OPEN 6 KM/ FOR FUN 3 KM, 20.06.2021 START NINJA GAMES - NOWOŚĆ TOR 100M ,KATEGORIE 4-8 LAT, 9-13 LAT

Czerwcówka rowerowa - Wyjazd spod GOKiAL w dniu 13 czerwca (niedziela) o godz. 14:00. Prosimy o zapisy w GOKiAL celem ubezpieczenia

Herb Gminy Pępowo:Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym złotym wieża kościelna czerwona na wzgórzu zielonym, w polu lewym czerwonym koń wspięty złoty

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2021 roku. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pępowo z dnia 2 czerwca 2021 r.

Herb Gminy Pępowo: Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym złotym wieża kościelna czerwona na wzgórzu zielonym, w polu lewym czerwonym koń wspięty złoty

Wójt Gminy Pępowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2021 roku. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pępowo z dnia 1 czerwca 2021 r.

Logo: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Szanowni Państwo, w czerwcu przygotowaliśmy dla Państwa spotkania z ekspertami w swoich dziedzinach. 
Będzie można skonsultować się z prawnikami oraz specjalistą ochrony danych osobowych.
Konsultacje są indywidualne oraz bezpłatne, mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy oraz osoby przygotowujące się do wejścia na biznesową ścieżkę z ziemi gostyńskiej.

Herb Gminy Pępowo

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 31 maja br. Wójt Gminy Pępowo przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie gminy Pępowo za rok 2020.

W dniu 4 czerwca urząd będzie nieczynny


W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:
1.Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl/
2.Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Jeśli w tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły zapraszamy do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, gdzie przy wsparciu kreatywnych nauczycieli zdobędziesz ciekawy zawód, który po zakończeniu szkoły pozwoli Ci odnaleźć się na nowoczesnym rynku pracy. Jeśli jesteś pełnoletni i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności i poznać ciekawych ludzi zapraszamy do naszych szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z jego założeniami obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej teren Rzeczypospolitej Polskiej (także obcokrajowca) oraz Polaków przebywających poza granicami kraju jest dokonanie spisu do 30 września 2021 roku.

Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie prowadzi nabór na studia licencjackie i magisterskie na kierunku studiów: Obronność Państwa.