logo

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu „Maluch+ 2022-2029” polegającego na utworzeniu żłobka w miejscowości Pępowo.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach planowanego zadania zostanie wybudowany nowy budynek z 2 salami zabaw, szatniami i łazienkami, pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi oraz kuchnią. Dofinansowanie z programu zostanie przeznaczone na roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek, ścian działowych, tynków, okładzin, malowanie ścian, wykonanie sufitów, montaż stolarki drzwiowej, oświetlenia, instalacji niskoprądowej, przyzywowej
i domofonowej a także instalacje sanitarne. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano umeblowanie obiektu, zakup wyposażenia sanitarnego oraz zakup i montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią, ławkami i koszami na śmieci.

Grupę docelową stanowią dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej.

Celem projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Gmina Pępowo otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo w wysokości 4 200 000,00 zł, w ramach którego część pozyskanych środków tj. 3 016 418,47 zł zostanie przeznaczona na budowę żłobka w Pępowie.

Wartość zadania w ramach programu "Maluch+": 946 511,09 zł

Wartość dofinansowania z KPO: 717 240,00 zł

Środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT: 96 770,02 zł

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU