Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji DT-1(6) , oraz załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Podatek od nieruchomości 
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)

UCHWAŁA NR LIV/398/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:

UCHWAŁA NR LIV/399/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

 
 

UCHWAŁA NR LV/403/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

Podatek leśny

DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

 

 

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.