loga lider goscinna 70 procent

Niebawem przy ul. Sportowej w Pępowie pojawi się mikroinstalacja fotowoltaiczna. Instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku szatni oraz na gruncie. Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

loga lider goscinna 70 procent

W dniu 16.09.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie montażu  instalacji  fotowoltaicznej na budynku szatni na stadionie, która będzie zasilała: budynek szatni, stadion sportowy, oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej oraz teren stanicy rowerowej przy wiatraku. Wysokość dofinansowania wynosi 39 611,00 zł. Ostateczna wysokość kosztów inwestycji będzie znana po wyborze wykonawcy.