grzegorz matuszak 

Wójt Gminy - Grzegorz Matuszak

 

 grzegorz wabinski2

Zastępca Wójt Gminy - Grzegorz Wabiński

 

sekretarz kasia

                         

Sekretarz -Katarzyna Kmiecik-Rosa

 

 

Skarbnik - Kinga Klozińska-Antczak