Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji DT-1(6) , oraz załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Podatek od nieruchomości 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej).
(Deklaracje i informacje - )
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)
Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:


Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 30,00 zł

2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 9,00 zł

Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

(Stawka dla:

- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q żyta *58,46 zł=146,15 zł,

- dla pozostałych gruntów z 1 ha  wynosi równowartość 5 q żyta *58,46 zł =292,30 zł.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej)
(Deklaracje i informacje)
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
Dla celów podatku rolnego w Gminie Pępowo w roku 2020 przyjęto cenę żyta wskazaną w komunikacie Prezesa GUS z 18-10-2019 czyli 58,46 zł za 1 dt.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 194,24 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,7328 zł

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r. zastosowanie mają dotychczas obowiązujące deklaracje i informacje (link do pobrania znajduje się poniżej)
(Deklaracje i informacje)

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

Komunikat prezesa GUS z dnia 18 października 2019 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wynosi 194,24 za 1m3.