Logo Solidarni z Ukrainą

Zbiórka żywności, środków higienicznych i odzieży wiosennej dla Uchodźców z Ukrainy - przeniesiona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie – pokój nr 4

Pomagamy Ukrainie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+,

Logo Solidarni z Ukrainą

 w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez
Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla
uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca
funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju,
przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję.

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.