Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Pępowo, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności a także osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień będą mogły skorzystać  z transportu organizowanego przez Gminę Pępowo. By skorzystać z takiej pomocy należy skontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Pępowie pod numerem tel. 667 370 758, czynnym w godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałek od godz. 7:15 do godz. 16:00, a od wtorku do piątku - od godz. 7:15 do godz. 15:00.

Więcej informacji na temat szczepień znajduje się na stronie
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Krajowa mapa punktów szczepień znajduje się na stronie:

Mapa punktów szczepień - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl (www.gov.pl)