Urząd Gminy Pępowo informuje, że w ramach realizacji programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

istnieje jeszcze możliwość zadeklarowania udziału w programie oraz złożenia informacji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rolnicy, którzy do tej pory nie zadeklarowali udziału w programie mogą to uczynić w terminie do dnia 22.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Pępowo pok. nr 20.

Formularz informacji o ilości odpadów dostępny w UG Pępowo pok. nr 20 lub w zał. do niniejszego pisma.