Wójt Gminy - Grzegorz Matuszak

Sekretarz -Katarzyna Kmiecik-Rosa

Skarbnik - Maria Stachowiak