Do spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i zarządzania kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pępowo.

Ogłoszenie znajduje się na BIP Gminy Pępowo pod adresem -  http://bip.pepowo.pl/dokument/4035