Opłata dla  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:

1) 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

2) 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Całą tabelę wysokości stawek opłat można zobaczyć pod linkiem do KZGRL