Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłaszać w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i akademickiego, Gmina Pępowo zwraca uwagę że właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek dokonać zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego zameldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty).
Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademickiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomości i wysokość opłaty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 5736 305 wew. 113 lub 65 5758997, godziny otwarcia urzędu: pn. 7.15 – 16.00, wt.- pt. 7.15 – 15.00.

Link do pobrania deklaracji

Bardzo dużo informacji na temat gospodarki odpadami znajduję się na stronie KZGRL

http://kzgrl.pl

Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Pępowo

1. Firma Handlowo - Usługowa Karol Krajka, Siedlec 11, 63-830 Pępowo, tel. 693 524 505

2. Kazimierz Jamroży "ADKAR", Magdalenki 21, 63-830 Pępowo, tel. 661 240 807

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MIR - ZEN", Mirosław Stachowiak, Krzekotowice 44, 63-830 Pępowo, tel. 65 5736 600

4. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Skoraszewice z siedzibą w Krzyżankach, Krzyżanki 34, 63-830 Pępowo, tel. 65 5736 463

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady. Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz poniżej.

Adresy punktów PSZOK w poszczególnych gminach.

Gmina Pępowo
Pępowo mapa

ul. Dworcowa 1
tel. 65 57 36 332
Czynne:

wt. godz. 10-14,
czw. 14-18,
sob. 10-16

Opłata dla  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:

1) 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

2) 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Całą tabelę wysokości stawek opłat można zobaczyć pod linkiem do KZGRL