PODATKI NA ROK 2018

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Deklaracje i informacje)


Podatek od nieruchomości (Deklaracje i informacje)


Opłata targowa

Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 26,00 zł2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 7,50 zł

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w Gminie Pępowo. (Stawka dla:

- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi wartość 2,5 qwinala żyta *52,49 zł=131,225 zł,

- dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego wynosi wartość 5 qwintala żyta *52,44 zł =262,45 zł.


Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,0222zł
(Deklaracje i informacje) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,0222 zł
(Deklaracje i informacje)