PODATKI NA ROK 2017

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Deklaracje i informacje)


Podatek od nieruchomości (Deklaracje i informacje)


Opłata targowa

Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:
1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 25,00 zł


2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 7,00 zł
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w Gminie Pępowo. (Stawka dla:
- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi wartość 2,5 qwinala żyta *52,44 zł=131,10 zł,
- dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego wynosi wartość 5 qwintala żyta *52,44 zł =262,20 zł.


Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,0222zł
(Deklaracje i informacje) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m3.)

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,0222 zł
(Deklaracje i informacje)