Informacja o przyjęciach specjalistów w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie ul. Stanisławy Nadstawek 6

Terapeuta uzależnień

przyjmuje: w każdy I poniedziałek miesiąca
w godzinach 13:00 - 16:00
w sali nr 8, I piętro

Psycholog

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW DYŻURÓW PSYCHOLOGA
W GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM W PĘPOWIE W OKRESIE WAKACYJNYM

    Dni i godziny przyjęć:

  1. 8.07.2019 r.     14:30-17:30
  2. 29.07.2019 r.   14:30-17:30
  3. 19.08.2019 r.   14:30-17:30
  4. 26.08.2019 r.   14:30-17:30

Harmonogram pracy psychologa

w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie oraz Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach.

miesiąc/rok dyżuru

01.2019r.

14.01.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

28.01.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

02.2019r.

11.02.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

25.02.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

03.2019r.

11.03.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

25.03.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

04.2019r.

08.04.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

29.04.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

05.2019r.

13.05.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

27.05.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

06.2019r.

10.06.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

17.06.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

07.2019r.

2 poniedziałek miesiąca:: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

4 poniedziałek miesiąca: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

08.2019r.

2 poniedziałek miesiąca: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

4 poniedziałek miesiąca: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

09.2019r.

09.09.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

23.09.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (SP Skoraszewice) (1,5h)

10.2019r.

14.10.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

28.10.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (SP Skoraszewice) (1h)

11.2019r.

18.11.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

25.11.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (SP Skoraszewice) (1h)

12.2019r.

09.12.2019r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (SP Skoraszewice) (1h)

16.12.2019r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (SP Skoraszewice) (1h)