Informacja o przyjęciach specjalistów w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie ul. Stanisławy Nadstawek 6

Terapeuta uzależnień

przyjmuje: w każdy I poniedziałek miesiąca
w godzinach 13:00 - 16:00
w sali nr 8, I piętro

Psycholog

Harmonogram pracy psychologa

w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie

w 2020 roku.

 

 

07.2020r.

13.07.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

27.07.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

 

 

08.2020r.

24.08.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

31.08.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h)

 

09.2020r.

14.09.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (ZS Skoraszewice) (1h) 

28.09.2020r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 18.15 (ZS Skoraszewice) (1,5h)

 

10.2020r.

12.10.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (ZS Skoraszewice) (1h) 

26.10.2020r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (ZS Skoraszewice) (1h)

 

11.2020r.

09.11.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (ZS Skoraszewice) (1h) 

23.11.2020r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (ZS Skoraszewice) (1h)

 

12.2020r.

07.12.2020r.: 14.30 – 17.30 (UG Pępowo) (3h) ; 17.45 – 18.45 (ZS Skoraszewice) (1h) 

14.12.2020r.: 14.30 – 16.30 (UG Pępowo) (2h); 16.45 – 17.45 (ZS Skoraszewice) (1h)