W piątek, 14 sierpnia, sale obsługi klientów, w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Za załączniku znajduje się raport z przeprowadzonego badania za pomocą tajemniczego klienta.

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że w miejscowości Pępowo ul. Sportowa rejon stadionu i wiatraka został objęty przeze mnie planem priorytetowy w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby tam przebywające co negatywnie wpływa na odbiór społeczeństwa.

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. Łukasz Leśniarek informuje, że w rejonie boiska oraz placu zabaw mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Skoraszewicach , będzie realizowany przeze mnie plan priotytetowy w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby tam przebywające, zaśmiecaniem terenu publicznego oraz niszczeniu mienia co negatywnie wpływa na odbiór społeczny.

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Wójt Gminy Pępowo informuje, że od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać do Urzędu Gminy w Pępowie wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich.

425 mln zł na postojowe z ZUS w Wielkopolsce

Oddziały ZUS w Wielkopolsce wypłaciły prawie 216 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 425 mln zł. W całym kraju postojowe trafiło do 2,1 mln osób w wysokości 4,1 mld zł.

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jak można wziąć udział w spisie?

W załączniku materiały do kampani:  Myślę i jeżdzę trzeźwo. W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno.

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.  https://tiny.pl/7crmx

Wójt Gminy Pępowo – Główny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020. Szczegóły o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty prosimy składać do 8 lipca 2020 roku, osobiście w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pępowie,  ul. ST. Nadstawek 6, 63-80 Pępowo z dopiskiem na kopercie: „Powszechny spis rolny 2020 – oferta na rachmistrza terenowego”. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728). Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Waleńska – kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel.: 65 575 89 82

Zespół z naszej szkoły pod tytułem KWIATUSZKI a mianowicie Martyna Przewoźna, Alicja Gieczewska
oraz Beata Waleńska uczestniczył w Europejskim Konkursie Statystycznym.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ważna informacja dla przedsiębiorców szukających możliwości finansowania inwestycji w firmach.

Pożyczki unijne  od 1 czerwca br. są jeszcze tańsze! Oprocentowanie pożyczek Jeremie2 spadło i wynosi teraz od 1,35%.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP spełniający poniższe warunki:

Ostrzeżenie 1 stopnia Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o burzach z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w 2020-06-13 12:45 do 2020-06-14 01:30 na obszarze województwa wielkopolskiego – powiatu gostyńskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
prawdopodobieństwo 80%

Mieszkańcy gminy Pępowo i okolic przyzwyczaili się już do miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Cegielnia".

Szanowni Państwo!

W ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych", chciałybyśmy podzielić się z Państwem informacjami i infografikami dotyczącymi problemu suszy, w celu szerzenia świadomości społecznej na jej temat.

Urząd Gminy Pępowo informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Pępowo przyjmowane będą w urzędzie gminy do piątku, 12 czerwca 2020 roku, do godz. 15:00. Z uwagi na fakt, że urząd gminy będzie w tym dniu nieczynny dla klientów, inne sprawy nie będą załatwiane przez osoby dyżurujące.

Uwaga Uwaga !!! Wielki Sukces Zespołu Kwiatuszki z Szkoły w Skoraszewicach. Nasz zespół awansował do krajowe finału
Europejskiego Konkursu Statystycznego. Teraz potrzebujemy Waszych głosów !!!