W okresie od 20.06.2018 do 31.10.2018 roku mieszkańcy Pasierb aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu pn: „Centrum Pasierb naszą wizytówką –etap II”. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- wyremontowano istniejące ogrodzenie boiska sportowego,

- utwardzono chodnik prowadzący do budynku gospodarczego,

- wyremontowano budynek gospodarczy użytkowany przez Radę Sołecką i KGW oraz pomieszczenia OSP, w tym zagospodarowano pomieszczenie na toaletę oraz odnowiono elewacje obiektu,

- wykonano panele ścienne z poliwęglanu do altan, chroniące uczestników imprez w czasie niepogody ,

- zakupiono 12 kompletów ławek i stołów do altan

- wykonano płotki do altan,

- zakupiono grilla ze stali nierdzewnej z rusztem oraz kotłem,

- nasadzono drzewa i krzewy ozdobne.

               Realizacja projektu pozwoliła na kontynuowanie działań związanych z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej oraz poprawę estetyki wsi Pasierby. Dzięki realizacji projektu stworzono miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz miejsce dla spotkań mieszkańców w celach integracyjnych.

                 Łączny koszt finansowy zadania wyniósł 40 114, 52 zł, z czego 28 080,00 zł stanowiły środki z dotacji. Wkład własny mieszkańców w formie pracy, użyczenia sprzętu i wkładu rzeczowego oszacowano na 17 270,00 zł.

 

                W tym samym czasie pracowali również mieszkańcy Gębic przy realizacji projektu „Rybka w Betlejemce złowiona, po Gębicku przyrządzona w świetlicy zjedzona”- zagospodarowanie terenu przy stawie w Gębicach. W ramach zadania zagospodarowano teren nieużytku przy stawie wykonując następujący zakres prac:

- demontaż ogrodzenia,

- budowa altany drewnianej,

- utwardzenie nawierzchni – dojścia do altany, istniejącego pomostu i paleniska,

- wykonanie i montaż ławek i stołów oraz wykonanie paleniska,

- nasadzenie krzewów ozdobnych oraz założenie trawników.

               Realizacja projektu pozwoliła na uporządkowanie terenu nieużytku oraz wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych i założenie trawników. Natomiast budowa altany drewnianej oraz montaż ławek i stołów stworzyło miejsce do organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Utwardzenie nawierzchni pod wiatą oraz dojście do drogi zwiększyło komfort mieszkańców podczas imprez.

               Łączny koszt finansowy zadania wyniósł 43 924, 14 zł, z czego 30 000, 00 zł stanowiły środki z dotacji. Wkład własny mieszkańców w formie pracy, użyczenia sprzętu i wkładu rzeczowego oszacowano na 15 050,00 zł.Galeria zdjęć: