W dniu 24.10.2018 r. w sali GOK odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji programu "Czyste Powietrze." Prelekcję promującą postawy ekologiczne oraz zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu wygłosił Pan Paweł Stanek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W spotkaniu licznie i aktywnie uczestniczyli  mieszkańcy gminy Pępowo. Szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym materiały ze szkolenia dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW:

- prezentacja "Czyste Powietrze"

- informacja o naborze

- portal Beneficjenta

 Galeria zdjęć: