INFORMACJA

Gmina Pępowo w 2018 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w m. Babkowice, Siedlec i Skoraszewice”

w obrębach geodezyjnych Babkowice (część dz. ewid. nr 77), Siedlec (część dz. ewid. nr 33), Skoraszewice (część dz. ewid. nr 86/119)

 

Dotację przyznano w wysokości 47 250,00 zł

Łączny koszt inwestycji wyniósł 227 066,92 zł

 

Długość przebudowanych odcinków wynosi:

a) droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Siedlec - 0,150 km

b) droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Babkowice - 0,150 km

c) droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Skoraszewice - 0,125 km

 Galeria zdjęć: