Sukcesem zakończyły się starania pępowskiego samorządu o pozyskanie dofinansowania na remont zabytkowego wiatraka w Pępowie. Operacja pn. „Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową” znalazła się na 3 miejscu listy rankingowej uchwalonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Pomoc w wysokości 310 305,00 zł została przyznana w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie umów o przyznanie pomocy planowane jest na październik.

Pierwsze prace przygotowawcze zmierzające do realizacji inwestycji podjęto już w 2012 r. z uwagi na pogarszający się stan techniczny obiektu. Operacja zakłada renowację zabytkowego wiatraka, w tym  wymianę skorodowanej mącznicy i fragmentu sztembra, impregnację wewnątrz, wymianę zewnętrznego szalunku ścian i pokrycia dachu wiatraka wraz z malowaniem impregnacyjnym zewnętrznym, odtworzenie skrzydeł i schodów z zadaszeniem. W otoczeniu wiatraka przewidziano lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury, w tym budowę wiaty, wykonanie nowych utwardzeń i alejek, montaż punktów oświetleniowych, instalację monitoringu, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz wykonanie miejsc parkingowych. Wszystkie wskazane elementy zagospodarowania i roboty budowlane zaprojektowano na potrzeby urządzenia terenu na stanicę rowerową, dającą początek planowanym szlakom rowerowym. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 580 tys. zł.

Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację inwestycji oraz pozyskanie dofinansowania jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Pępowo.