DOBIEGA KOŃCA RESTAURACJA POMNIKA LUDWIKA MYCIELSKIEGO W PARKU W GĘBICACH 
LUDWIK MYCIELSKI – ziemianin, uczestnik powstania styczniowego. Urodził się w Chocieszewicach (Pępowo) 14 IX 1837 r. Był najstarszym synem Anieli z Mielżyńskich i Teodora Mycielskich. Ukończył gimnazjum we Wrocławiu, później służył kilka lat w kawalerii pruskiej. Z wojska wyszedł w stopniu podporucznika. Na wieść o wybuchu powstania styczniowego udał się do Krakowa, następnie przedostał się do obozu Mariana Langiewicza w Goszczy. Mianowany rotmistrzem walczył m.in. pod Chrobrzem i Grochowiskami. Ranny, leczył się w Krakowie i Wiedniu. Udawszy się ponownie do objętego powstaniem Królestwa Polskiego, 5 VII 1863 r. na czele sformowanego przez siebie oddziału stoczył walkę z kozakami i piechotą pod Klemencicami, w której stracił kilku ludzi i został ranny. Następnie wrócił z oddziałem do Galicji, a sam udał się na leczenie do Pragi. Po krótkiej kuracji po raz trzeci przekroczył granicę Królestwa Polskiego. Z Rzeszowskiego przedostał się na Lubelszczyznę i wstąpił do oddziału Tomasza Wierzbickiego, w którym objął dowództwo nad jazdą. Poległ pod Strachosławiem 2 XI 1863 r., dwa dni wcześniej niż jeszcze przed 2013 r. podawały wszystkie źródła. Potyczka ta została odnotowana jako odbyta 2 listopada pod Mołodutynem (w sąsiedztwie Strachosławia). Śmierć Ludwika Mycielskiego zapisano w Księdze zgonów parafii Kumów Plebański koło Chełma (historycy przed 2013 r. nigdy nie badali zawartości tej księgi). Pochowany został na cmentarzu unickim w miejscowości Sielec.
Pierwszy pomnik L. Mycielskiego stanął kilka lat po jego śmierci w parku w Smogorzewie (w majątku, który Ludwik dostał od ojca). Na przełomie XIX i XX w. pomnik został przeniesiony do majątku Gębice, którego właścicielką była siostra powstańca Maria Mycielska. Postawiono go w parku na obecnym miejscu. We wrześniu 2018 r. z inicjatywy Gminnego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego pomnik odrestaurowano i zawieszono nową tablicę.
Dotychczasową tablicę inskrypcyjną z lat 80., zawierającą m.in. błędną datę śmierci bohatera, zastąpioną nową, na której odtworzono tekst z tablicy oryginalnej z XIX w. Na zdjęciach: 1) pomnik po renowacji, 2) stara tablica ze szkła, 3) nowa tablica inskrypcyjna, 4) portret L. Mycielskiego.Załączniki: