Szanowni Rolnicy!

     W związku z zawiadomieniem Wojedwody Wilekopolskiego o wystąpieniu suszy rolniczej na terenie całego województwa wielkopolskiego, potwierdzonego przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, zwracamy się do wszystkich poszkodowanych rolników o jak najszybsze składanie wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Pępowo, które są do pobrania w pokoju nr 19 Urzędu Gminy oraz poniżej.

     Na terenie Gminy Pępowo zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej zjawisko suszy dotknęło takie uprawy jak zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik oraz rośliny strączkowe. Komisja może dokonać szacowania ewentualnych strat tylko przed zbiorem wymienionych roślin. Po ich zbiorze Komisja nie uwzględnia szkód!

Susza - pomoc klęskowaZałączniki: