Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na njalepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich. Nagrodę otrzyma absolwent roku szkolnego 2017/2018 z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Kserokopie świadectw za okazaniem oryginałów należy skłasadć w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w terminie do 27 lipca.

 

 Załączniki: