W dniu 4 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wśród projektów, które zdobyły dofinansowanie znalazły się inicjatywy z sołectwa Gębice i sołectwa Pasierby. W ramach konkursu z terenu województwa wielkopolskiego złożono łącznie 275 wniosków, z czego 128 projektów uzyskało dofinansowanie.

Na miejscu 27 listy rankingowej znalazło się sołectwo Gębice, uzyskując łącznie 71 pkt. Dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł została udzielona na współfinansowanie projektu pn. "RYBKA W BETLEJEMCE ZŁOWIONA, PO GĘBICKU PRZYRZĄDZONA I W ŚWIETLICY ZJEDZONA" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W GĘBICACH”.

W ramach zadania planuje się:

- budowę wiaty rekreacyjnej o powierzchni 34 m2 wraz z wyposażeniem,

- utwardzenie terenu pod wiatą oraz dojście do drogi,

- wykonanie paleniska - grilla wraz z ławkami,

- założenie trawników,

- nasadzenia krzewów.

Środki finansowe projektu przeznaczone zostaną  na zakup materiałów oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wiaty. Większość prac wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Wartość projektu szacuje się na 56 274,14 zł.

 

Dotację przyznano również sołectwu Pasierby, które uplasowało się na 44 miejscu listy rankingowej, uzyskując 67 pkt. Dofinansowanie w wysokości 28 080,00 zł zostało udzielone na współfinansowanie projektu: "Centrum Pasierb naszą wizytówką- etap II".

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

-remont istniejącego ogrodzenia boiska sportowego

- wykonanie chodnika do pomieszczeń gospodarczych i toalety

- remont budynku gospodarczego

- montaż ławek i stołów

-montaż płotku do altan o wys. 120 cm

-montaż grilla ze stali nierdzewnej z rusztem oraz kotłem

- nasadzenia drzew i krzewów

Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 57 384,52 zł. Podobnie jak w przypadku sołectwa Gębice, większość prac wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi .

 

Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na kontynuację remontu świetlicy oraz parkingu w Kościuszkowie. Sołectwo uplasowało się na 166 miejscuw rankingu, uzyskując łącznie 54 pkt. Planowany projekt obejmował:

- remont dachu

- remont i ocieplenie elewacji

- budowę ogrodzenia

- remont parkingu

- wykonanie aktywnej ścieżki rowerowej poprzez wymalowanie toru rowerowego oraz gier interaktywnych na istniejącym parkingu.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"Galeria zdjęć: