Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 60. rok życia (łącznie ok. 1350 osób). Zakup pakietów zostanie sfinansowany ze środków budżetu gminy Pępowo.