W roku 2018 kontynuowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Pępowo. Z programu mogą korzystać osoby fizyczne w tym rolnicy indywidualni i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowanie obejmuje koszt transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Środki uzyskane na ten cel nie pokrywają kosztów demontażu wyrobów azbestowych ani kosztów zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.
Aby skorzystać z programu usuwania wyrobów zawierających azbest należy do końca czerwca 2018r. złożyć w Urzędzie Gminy Pępowo pok. nr 20 wniosek o odebranie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej www.pepowo.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pępowo, pok. nr 20.
 

Przedsięwzięcie pn. : Realizacja Programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Załączniki: