Pępowo, dnia 29.03.2018 r.

 

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Pępowo

o wyborze ofert

 

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w roku 2018. Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pępowo w roku 2018 ogłoszonym zgodnie z § 5 pkt 1 i § 12 Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj; Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817, ) który obejmował następujące zadania:

 

obejmował następujące zadania:

L.p

Rodzaj zadania

1

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych w tym wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju gminy i więzi lokalnych.

2

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

3

Zadania z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

4

Pomoc i integracja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społecznej osób starszych.

5

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 

Wpłynęło 11 ofert złożonych przez następujące podmioty:

 

* Oferta Nr 1 złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Pępowo z siedzibą w Pępowie na organizację zadania pod nazwą: "Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy z rajdem drużyn młodzieżowych" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 6.000 zł

 

* Oferta Nr 2 złożona przez Stowarzyszenie „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów" Zarząd Rejonowy w Gostyniu Koło Pępowo na zadanie pod nazwą „ Z jesieni życia korzystamy" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 2.500 zł

 

* Oferta Nr 3 złożona przez Stowarzyszenie „Chór Gminno – Parafialny z siedzibą w Pępowie” na zadanie pod nazwą: " Śpiewamy i gminę rozsławiamy" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 5.000 zł

 

* Oferta Nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pępowie na organizację zadania pod nazwą "Aktywny senior" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 4.000 zł

 

* Oferta Nr 5 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pępowie na organizację zadania pod nazwą "Noc Świętojańska na dobry początek lata" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 4.000 zł

 

* Oferta Nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Gostyniu na organizację zadania pod nazwą: "Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z gminy Pępowo" z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 3.000 zł

 

* Oferta Nr 7 złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Babkowicach z siedzibą w Babkowicach na zadanie pod nazwą „ Święto Floriana w Babkowicach” z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 3.800 zł

 

* Oferta Nr 8 złożona przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z siedzibą w Lesznie na organizację zadania pod nazwą „ Aktywne i społeczne Pępowo” z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 5.410,50

 

* Oferta Nr 9 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedziba w Gostyniu na organizację zadania pod nazwą „Gala Boksu Olimpijskiego” z wnioskowaną kwotą dofinansowania – 3.500 zł

 

* Oferta Nr 10 złożona przez Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki „ KWON” z siedzibą w Rawiczu na realizację zadania pod nazwą „ Organizacja Otwartego Pucharu Polski Taekwondo ITF z wnioskowaną kwotą dofinansowania 6.000 zł

 

* Oferta Nr 11 złożona przez Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli z siedzibą w Pogorzeli na realizację zadania pod nazwą „ Spotkanie opłatkowe” z wnioskowaną kwotą dotacji 3.000 zł

 

Łączna kwota na którą organizacje złożyły oferty wyniosła – 46.210,50 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań wynikająca z ogłoszenia wynosiła - 30.000 zł

Po szczegółowej analizie ofert i z uwagi na ograniczoną ilość środków przyznano dofinansowanie w następującej wysokości:

 

 

Lp

Oferent

Wnioskowana dotacja w zł

Przyznana dotacja w zł

 

1

Oferta Nr 1 złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Pępowo z siedzibą w Pępowie na organizację zadania pod nazwą: "Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy z rajdem drużyn młodzieżowych"

 

6.000

 

3.500

2

Oferta Nr 2 złożona przez Stowarzyszenie „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów" Zarząd Rejonowy w Gostyniu Koło Pępowo na zadanie pod nazwą „ Z jesieni życia korzystamy"

 

2.500

 

2.500

3

Oferta Nr 3 złożona przez Stowarzyszenie „Chór Gminno – Parafialny z siedzibą w Pępowie” na zadanie pod nazwą: " Śpiewamy i gminę rozsławiamy"

 

5.000

 

5.000

4

Oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie ,, Uniwersytet Trzeciego Wieku” pod nazwą: „Aktywny senior”

4.000

 

1.500

 

5

Oferta nr 5 złożona przez Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku”pod nazwą: „Noc Świętojańska na dobry początek lata”.

 

4.000

 

2.500

6

Oferta nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Tiger Wielkopolska na organizację zadania pod nazwą „ "Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z gminy Pępowo".

 

3.000

 

2.500

7

Oferta nr 7 złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Babkowicach z siedzibą w Babkowicach na zadanie pod nazwą „ Święto Floriana w Babkowicach”

 

3.800

 

-

8

Oferta nr 8 złożona przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z siedzibą w Lesznie na organizację zadania pod nazwą „ Aktywne i społeczne Pępowo”

 

5.410,50

 

4.000

9

Oferta Nr 9 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedziba w Gostyniu na organizację zadania pod nazwą „Gala Boksu Olimpijskiego”

 

 

3.500

 

 

3.500

 

10

Oferta Nr 10 złożona przez Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki „ KWON” z siedzibą w Rawiczu na realizację zadania pod nazwą „ Organizacja Otwartego Pucharu Polski Taekwondo ITF

 

 

6.000

 

 

2.500

11

Oferta Nr 11 złożona przez Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli z siedzibą w Pogorzeli na realizację zadania pod nazwą „ Spotkanie opłatkowe”

 

 

3.000

 

 

2.500

 

 

 

 

 

 

WÓJT

 

Stanisław Krysicki