Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego będą gościć w dniach 27-28 marca 2018 r. delegację z Prowincji Huila (Republika Angoli), składającą się z przedstawicieli samorządowych pod przewodnictwem Pana Gubernatora Prowincji Huila João Marcelino Tyipinge. Uczestnikiem delegacji będzie również grupa kilkudziesięciu angolskich przedsiębiorców zainteresowanych znalezieniem partnera biznesowego w Wielkopolsce (skład delegacji wraz z listą firm w załączeniu).

Na dzień 27 marca 2018r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie UMWW zostało zaplanowane Forum Gospodarcze Huila – Wielkopolska.

Integralną częścią Forum będzie również Networking w dniu 27 marca 2018 r. od godz. 12:00, który stanowić będzie doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, które w przyszłości mogą zaowocować kontraktami handlowymi między wielkopolskimi i angolskim przedsiębiorcami. Podczas sesji networkingowej będzie zapewnione tłumaczenie polsko – portugalskie.

 

Zapraszamy do udziału przedsiębiorców.

Prosimy o potwierdzanie udziału w wydarzeniu do dnia 23 marca 2018 r. pod nr tel. 65 575 89 90.

 

W załączniku Angola- Informator dla Inwestora oraz lista firm z Angoli.

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU sp. z o.o.

 

UL. SZYPERSKA 14, 61-754 POZNAŃ

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 150 000 PLN

FAX (0-61) 67 17 178

KRS: 0000645228

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU

NIP: 7831749000

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

REGON: 365658047

 Załączniki: