Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie mojej osoby o wszelkich nieprawidłowościach oraz naruszaniach prawa.

Kontakt asp. szt. Marek Chocianowski tel. 786 932 47, 65 575 83 40