Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie mojej osoby o wszelkich nieprawidłowościach oraz naruszeniach prawa.

Kontakt mł. asp. Łukasz Leśniarek tel. 786 936 248, 65 575 83 40