W ramach projektu zrealizowano cztery zadania, zgodnie z umową nr DR 155/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.:

- wykonano remont istniejącego przy świetlicy wiejskiej chodnika - 80 m2 ,

- utwardzono kostką betonową teren przed świetlicą wiejską – 430 m2,

- wykonano wiatę orkiestrową – 1 szt.,

- wykonano bramę wjazdową na teren świetlicy i boiska oraz furtkę i płot – 1 kpl.

 

Realizacja projektu pozwoliła na kontynuowanie działań związanych z zagospodarowaniem placu przy świetlicy oraz poprawą estetyki wsi Pasierby, a także umożliwiła stworzenie miejsca do organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Budowa wiaty orkiestrowej przyczyniła się do powstania miejsca przeznaczonego do występów artystycznych i kulturalnych, a utwardzony teren wokół niej podniósł komfort odbioru wydarzeń, będąc jednocześnie miejscem wspólnej zabawy i tańców na świeżym powietrzu. Remont zniszczonego chodnika – dojścia do świetlicy przyczynił się do poprawy estetyki zagospodarowanego terenu oraz wpłynął na bezpieczeństwo użytkowników, zarówno boiska i placu rekreacyjnego, jak i świetlicy wiejskiej. Wykonanie bramy wjazdowej, furtki oraz płotu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników terenu sportowo – rekreacyjnego.

 

Wszystkie prace wykonali samodzielnie mieszkańcy wsi Pasierby, wypracowując 1371 roboczogodzin.

 

Łączna wartość projektu wyniosła 77 165,00 zł, w tym:

- kwota dotacji: 25 500,00 zł

- środki funduszu sołeckiego: 9 000,00 zł

- środki Gminy Pępowo (poza funduszem sołeckim): 2 000,00 zł

- praca własna mieszkańców: 40 665,00 zł

Małgorzata Waleńska

fot. Szymon JakubowskiGaleria zdjęć: