Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie i odświeżenie terenu zieleni przed świetlicą wiejską, gruntowny remont wnętrza świetlicy oraz drobne naprawy elewacji zapobiegające dalszemu niszczeniu budynku. Ponadto poprawiono estetykę wsi oraz warunki użytkowania świetlicy wiejskiej. Odnowiony budynek będzie służył szczególnie najmłodszym mieszkańcom, którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w imprezach i zajęciach sportowych, edukacyjnych czy kulturalnych.

 

W ramach projektu zrealizowano trzy zadania, zgodnie z umową nr DR 147/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., zmienioną aneksem nr 1/2017 zawartym w dniu 30 października 2017 r. do umowy:

- remont wnętrza świetlicy obejmujący roboty posadzkowe – nowe posadzki z płytek ceramicznych w sali głównej świetlicy, roboty malarskie - ługowanie farby olejnej z tynków wewnętrznych i odmalowanie ścian i sufitu, instalacje elektryczne - wymiana oświetlenia (9 lamp), wymiana włączników i gniazd wtyczkowych (kontaktów), po uzyskaniu zgody Dotującego (Województwo Wielkopolskie) na ścianach na wysokości oparć krzeseł zamontowano dodatkowo odbojnice ścienne – listwy chroniące ściany przed zabrudzeniem i otarciami;

- remont elewacji zewnętrznej obejmujący wymianę rynien i rur spustowych oraz naprawę gzymsu;

- zagospodarowanie terenu zieleni, usunięcie istniejącego żywopłotu i drzew oraz nasadzenie nowych roślin ozdobnych.

 

Wszystkie prace wykonali samodzielnie mieszkańcy wsi Kościuszkowo, wypracowując blisko 340 roboczogodzin.

 

Łączna wartość projektu wyniosła 20 005,00 zł, w tym:

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

- środki funduszu sołeckiego: 4 300,00 zł

- praca własna mieszkańców: 5 705,00 zł

Małgorzata Waleńska

fot. Tomasz GruetzmacherGaleria zdjęć: