Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2017 r. (czwartek)
o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Pępowo.

Celem zebrania będzie ustalenie podziału środków w funduszu sołeckim na rok 2018.

 

Sołtys
/-/ Maria Grzesiak