W związku z artykułem „Tylko krzyż postawili” opublikowanym w „Życiu Gostynia” (nr 37/2017) w dniu 12 września br., a w szczególności z wypowiedzią przedstawiciela powiatu, który zapowiedział, że wycinka krzewów przy drodze powiatowej Skoraszewice – Krzyżanki zostanie przeprowadzona dopiero w roku 2018, podjąłem decyzję o oczyszczeniu poboczy poprzez wycięcie krzewów w najbardziej niebezpiecznych miejscach, co pracownicy Urzędu Gminy aktualnie czynią. Wobec rozczarowującej postawy powiatu nie pozostaje nic innego, jak wykonać to zadanie siłami gminy, aby zapobiec kolejnym tragicznym w skutkach wypadkom na tej drodze.

 

Wójt

/-/ Stanisław Krysicki