Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 15 maja 2017r. na terenie gminy Pępowo odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6:00 przed posesję, w miejscu w którym wystawiany jest pojemnik na odpady zmieszane, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.
W załączeniu plakat KZGRL.
Pliki do pobrania:
plakat__pepowo_maj_2017.pdf