LGD Gościnna Wielkopolska zaprasza na szkolenie

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska jak również osób z grup defaworyzowanych tj. kobiet i osób w wieku 50+. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w P…

Czytaj więcej
Program pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody

Informujemy, że Rada Ministrów Uchwałą nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. ustanowiła program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszc…

Czytaj więcej
TRADYCJE SZKOLNICTWA W GMINIE PĘPOWO

Publikujemy broszurę przygotowaną w maju br. przez p. Stefanię Kubas, ponieważ okazało się, że ta mała książeczka cieszy się dużym zainteresowaniem, a wydrukowana została w niedużym, okolicznościowym nakładzie.

Czytaj więcej