INFORMACJA

Działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566) Wójt Gminy Pępowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Pępowo, w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pępowo, na rok 2018. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu, na…

Czytaj więcej
Forum OZE

W dniu 7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbędzie się Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii.

Czytaj więcej
Konkurs świąteczny

GOK zachęca mieszkańców gminy Pępowo do udziału w konkursie na pisankę wielkanocną. Wystarczy stworzyć świąteczne jajko i dostarczyć do GOK-u w terminie do 25 marca. Nagradzana będzie kreatywność.

Czytaj więcej
Warsztaty rękodzieła świątecznego

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych warsztatach wielkanocnych. Zajęcia odbędą się 16 marca o godz. 19:00 w sali GOK. Liczba miejsc ograniczona. Uczestników prosimy o zabranie ze sobą suszarek.

Czytaj więcej
Informacja WIR

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy gospodarujący na areale mniejszym niż 10 ha mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017".…

Czytaj więcej