INFORMACJA

Działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566) Wójt Gminy Pępowo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Pępowo, w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pępowo, na rok 2018. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu, na…

Czytaj więcej
Forum OZE

W dniu 7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbędzie się Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii.

Czytaj więcej