Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że w miejscowości Pępowo ul. Sportowa rejon stadionu i wiatraka został objęty przeze mnie planem priorytetowy w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby tam przebywające co negatywnie wpływa na odbiór społeczeństwa.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie mojej osoby o wszelkich nieprawidłowościach oraz naruszeniach prawa.

Kontakt asp. szt. Marek Chocianowski tel. 786936247, 655758340.