W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż:
1) zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Związku uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 czerwca 2020 r.
2) ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:
· w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
· złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r.
3) do skorzystania ze zwolnienia już od czerwca 2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zatem wszystkie inne formy informowania (telefoniczne, maile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby mieszkańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.