Urząd Gminy Pępowo zachęca osoby, które są absolwentami szkół wyższych (preferowane kierunki to: prawo, administracja lub rachunkowość, finanse publiczne) do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż.

Staż zorganizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2020 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.Oferty, zawierające:
- podanie o przyjęcie na staż,
- życiorys oraz
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), obowiązującym od 25 maja 2018 roku
przesyłać można do dnia 7 lutego 2020r. na adres: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, z dopiskiem na kopercie "Staż w Urzędzie Gminy Pępowo" lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w godzinach od 7:15 – 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020r.