Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, iż od 7 stycznia 2020 r. (do odwołania) trwa nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanych projektów pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)" oraz "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)".

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu spełniające warunki projektowe.

FORMY WSPARCIA, Z KTÓRYCH MOŻA SKORZYSTAĆ:

SZKOLENIA
Druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 17 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102
 
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 oraz Monika Nowaczyk – Doradca klienta, tel. 65 572 33 67/68 wew. 22
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211

Od 05.12.2019 r. (do odwołania) trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej
STAŻE
Druki do pobrania na stronie https://gostyn.praca.gov.pl/ lub w siedzibie urzędu.
Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209
 
Warunkiem udziału w realizowanych formach wsparcia jest spełnienie kryteriów projektowych, o których poinformują ww. pracownicy merytoryczni PUP w Gostyniu.

Koordynator projektu: Paulina Dudek - Specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40.

.........................................................................................................................................................................................................................................
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)"
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
– projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ