Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich.

Nagrodę otrzyma absolwent roku szkolnego 2018/2019 z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Kserokopie świadectw za okazaniem oryginałów oraz wypełniony wniosek i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w terminie  od 2 do 31 października.

http://bip.pepowo.pl/dokument/4002