Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf